Akredytacje Akredytacje

Zapraszamy do wypełniania wniosków o akredytacje!

-

pozostało do wydarzenia:
00D 00H 00M 00S

Akredytacje

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO


4. Runda DRIFT MASTERS GRAND PRIX 2017 – Motoarena Toruń 8 lipca 2017 r.


1. Data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń akredytacyjnych: 29 czerwca 2017 r.
2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa wraz z dniem 5 lipca 2017 r. Wnioski nadesłane po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
3. Formularz akredytacyjny przeznaczony jest tylko dla osoby wnioskującej o przyznanie akredytacji 4.
Runda DRIFT MASTERS GRAND PRIX 2017
4. Akredytacje typu „PRESS” przeznaczone są dla:
dziennikarzy tytułów prasowych,
dziennikarzy agencji prasowych,
dziennikarzy stacji radiowych,
dziennikarzy stacji telewizyjnych,
dziennikarzy portali internetowych.
5. Akredytacje typu „FOTO” przeznaczone są tylko dla:
fotoreporterów (agencyjnych, niezależnych, fotoreporterów tytułów prasowych,
fotoreporterów portali internetowych),
Akredytacje „FOTO” upoważniają do wejścia w wyznaczone miejsca toru.
6. Akredytacje typu „CAM” przeznaczone są tylko dla:
Operatorów kamer stacji telewizyjnych i portali internetowych za wyjątkiem
operatorów opisanych w pkt. 7
Akredytacje typu „CAM” upoważniają wyłącznie do wejścia do strefy MIC ZONE.
7. Wypełnienie wskazanych we wniosku rubryk jest obowiązkowe. Wnioski niekompletnie wypełnione
nie będą rozpatrywane.
8. Wniosek akredytacyjny nie będzie rozpatrywany w przypadku podania nieprawdziwych danych.
9. O akredytację prasową mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat.
10. Wypełnione wnioski akredytacyjne należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
media@driftmasters.gp.
11. Wysłanie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji prasowej.
12. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w strefach przeznaczonych dla mediów, organizator
zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania akredytacji prasowej bez podawania
przyczyny.
13. Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji prasowej będą mieli patroni medialni,
dziennikarze mediów ogólnopolskich oraz mediów branżowych i tych, które objęły patronat nad
wydarzeniem.
14. Potwierdzenie przyznania akredytacji prasowej zostanie przesłane na podany we wniosku adres email:
6 lipca 2017 r.
15. Zmiana danych osobowych w formularzach akredytacyjnych nie będzie możliwa po zamknięciu
procesu akredytacyjnego.
16. Akredytacja prasowa uprawnia do bezpłatnego wejścia podczas trwania imprezy na teren
zawodów (wyznaczone strefy odpowiednio różnych dla mediów).
17. Akredytacja prasowa nie uprawnia do wejścia do stref VIP.
18. Akredytacja prasowa nie uprawnia do wprowadzenia na teren imprezy osób towarzyszących.
19. Akredytacje prasowe są imienne i niezbywalne.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji prasowej w razie stwierdzenia
niewłaściwych i zagrażających zdrowiu i życiu zachowań oraz nieprzestrzegania regulaminu imprezy.
21. Do wniosku o akredytacje należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe (w formacie JPG). Plik
powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem i nazwą redakcji.
22. Akredytacje prasowe oraz kamizelki dla mediów będą wydawane w BIURZE PRASOWYM w dniach
i godzinach trwania zawodów.
23. Przedstawiciele wszystkich mediów zobowiązani są do poruszania się po terenie zawodów w
poprawnie założonej kamizelce pod groźbą usunięcia z terenu zawodów przez służby porządkowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji prasowej w razie stwierdzenia
niewłaściwych i zagrażających zdrowiu i życiu zachowań oraz nieprzestrzegania regulaminu imprezy.
24. Fotoreporterzy ubiegający się o akredytację FOTO i CAM zobowiązani są posiadać na czas trwania
zawodów ważną polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (na Sumę
Ubezpieczenia min. 50.000 zł) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (na Sumę
Ubezpieczenia min. 50.000 zł).

WYPEŁNIJ WNIOSEK

 

 

 

INNE ARTYKUŁY

Moto Orkiestra 2018

Moto Orkiestra 2018

Moto Orkiestra - 14.01.2018

SPONSORZY:

BudMat  Epos 

PATRONI MEDIALNI:

NC+  Motofakty  Rally and Race  Nsport+  Agencja TVN 

PARTNERZY:

liqui moly  KW  Drift Cup 

NEWSLETTER:

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i przetwarzanie Twoich danych osobowych.

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI: